آشنایی با مدیر عامل

خانم عارفه طالبیان کرمانی دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد در رشته شیمی محض مقطع لیسانس، شیمی فیزیک مقطع کارشناسی ارشد و هم اکنون دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشند.

ایشان از سال 93 فعالیت تجاری خود را با آرتا پژوهش آغاز و در حال حاضر با در دسترس داشتن بهترین انبار تولید موادشیمیایی در شرق کشور مشغول به خدمت به هموطنان خود می باشند.

ایشان در کارنامه علمی خود سابقه ثبت چندین اختراع و مقالات علمی را دارا بوده و در طرح های تحقیقاتی زیادی شرکت نموده اند.